Complete Alpine GTA lineup, specs, economy, dimensions

1984 Alpine GTA - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions1985 - 1990 Alpine GTA CoupeGTA3 Trims 160 to 200 Hp