Specs, fuel ecomony, MPG, dimensions of all Baojun models

Baojun 730 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions 730
Baojun E100 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions E100
Baojun RC-5 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions RC-5 Baojun RM-5 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions RM-5 Baojun RS-3 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions RS-3 Baojun RS-5 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions RS-5