Complete Daimler XJ 40, 81 lineup, specs, economy, dimensions

1986 Daimler XJ 40, 81 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions1986 - 1994 Daimler XJ 40, 81 SedanXJ 40, 814 Trims 185 to 311 Hp