Complete Fiat Siena lineup, specs, economy, dimensions

1996 Fiat Siena (178) - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions1996 - 2002 Fiat Siena SedanSiena (178)9 Trims 61 to 103 Hp