Complete Mazda Eunos 500 lineup, specs, economy, dimensions

1992 Mazda Eunos 500 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions1991 - 1996 Mazda Eunos 500 SedanEunos 5002 Trims 140 to 160 Hp