Complete Mazda Eunos 800 lineup, specs, economy, dimensions

1993 Mazda Eunos 800 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions1993 - 1996 Mazda Eunos 800 SedanEunos 8002 Trims 200 to 220 Hp