Complete Mazda MX-6 lineup, specs, economy, dimensions

1992 Mazda Mx-6 (GE6) - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions1992 - 2000 Mazda MX-6 CoupeMx-6 (GE6)2 Trims 115 to 165 Hp