Complete VW-Porsche 914 lineup, specs, economy, dimensions

1969 VW-Porsche 914 - Technical Specs, Fuel economy, Dimensions1969 - 1976 VW-Porsche 914 Roadster9144 Trims 80 to 110 Hp